Bez znalosti cizích jazyků se neobejdeme nejen na zahraniční dovolené, ale také ji vyžadují některá povolání. Jsou vaše znalosti minimální nebo žádné a hledáte způsob, jak si je doplnit? Jednou z možností jsou jazykové kurzy online.

Proč právě jazykové kurzy online?

Jedná se o efektivní způsob výuky cizího jazyka. Nabízejí je kurzy praha online, které zajišťuje jazyková škola Britannika. Výuka může probíhat prezenčně, v prostorách školy, nebo online, z pohodlí vašeho domova a v čase, který si sami určíte.

Než kurzy začnou, sami si stanovíte počet hodin v měsíci, které chcete výuce věnovat. Tempo lze v průběhu výuky střídat a také lze měnit druhy kurzů.

Nabídka od Britanniky

Škola se nachází v centru Prahy. Kurzy vedou jak kvalifikovaní čeští lektoři, tak i rodilí mluvčí. Jestliže výuka probíhá v prostorách školy, jedná se o učebny, které jsou vybavené moderními technologiemi, knihovnou a vším, co je potřeba pro kvalitní výuku cizího jazyka. Výuku však lze zajistit třeba i ve firmě nebo doma. Samozřejmost jsou kurzy všeobecné angličtiny. Dále v nabídce naleznete i specializované druhy výuky – angličtinu obchodní, administrativní, medicínskou (pro lékaře i zdravotní sestry), angličtinu potřebnou v cestovním ruchu nebo v technologii. Mezi další obchodní jazyky pak patří němčina a ruština. V nabídce však naleznete výuku i dalších cizích jazyků. Výuka probíhá jednotným metodickým přístupem, který pečlivě kombinuje různé kreativní metody a dovednosti ústní (poslech, mluvení, čtení) i písemné. Při výuce jsou využívány moderně tvořené učebnice, prostředky audio i video. První hodinu budete seznámeni s propracovaným plánem celé výuky.

Konkrétní detaily i průběh výuky naleznete na stránkách jazykovekurzypraha.cz. Zde se také nachází poptávkový formulář, do kterého můžete uvést svoje požadavky a potřeby.